Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Etykieta w biznesie

Kategoria: Szkolenia otwarte

Umiejętność komunikowania się w ramach kanonu zachowań przyjętego w biznesie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie i przećwiczenie wiedzy na temat etykiety i savoir vivre w biznesie. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane oraz przećwiczone umiejętności profesjonalizacji relacji z partnerami i współpracownikami poprzez zastosowanie w praktyce zasad współczesnej etykiety a także kultury w budowaniu relacji towarzyskich. Ponadto uczestnicy poznają różnicę pomiędzy etykietą biznesu a etykietą towarzyską z uwzględnieniem różnic kulturowych. Wiedza ta poszerzy zdolności negocjacyjne i mediacyjne uczestników, a także pozwoli prawidłowo analizować zachowanie własne i innych. Szkolenie adresowane jest do pracowników i managerów firm.

 

Program szkolenia.

1. Definicja etykiety i savoir vivre – wprowadzenie.

2. Budowanie pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych.

3. Etykieta a umiejętność przekonywania partnerów biznesowych.

4. Etykieta a korespondencja.

5. Organizacja i uczestniczenie w oficjalnych spotkaniach.

6. Niestałe elementy aparycji a savoir vivre.

7. Organizacja i przyjmowanie wizyt oficjalnych.

8. Savoir vivre na co dzień.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept o wieloletnim doświadczeniu z zakresu etykiety w biznesie.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład-prezentacja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT