Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny w UE

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat ww. tematu.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozwojem dialogu społecznego na poziomie UE, z podstawowymi aktami prawa unijnego w zakresie zbiorowego prawa pracy i orzecznictwa ETS/TS oraz jego wpływu na ustawodawstwo i praktykę krajową.

Ramowy program szkolenia.

1.Rozwój, pojęcie i zakres dialogu społecznego na poziomie UE.

2.Prawo pracy UE – zagadnienia.

3. Wpływ ustawodawstwa unijnego na ustawodawstwo i praktykę krajową.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniu z zakresu  europejskiego zbiorowego prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT