Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Finanse dla niefinansistów

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie skierowanie jest przede wszystkim do kadry kierowniczej działów niefinansowych, menedżerów, właścicieli firm, osób zarządzających projektami oraz osób decyzyjnych i kontrolnych w sferze finansów przedsiębiorstw. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności na temat posługiwania się narzędziami finansowymi w taki sposób by móc skutecznie i efektywnie zarządzać firmą, oraz zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Program szkolenia (możliwość rozbudowania programu).


1. Analiza finansowa działalności firmy.
2. Uwarunkowanie wyniku finansowego w firmie.
3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
4. Kształtowanie struktury kapitału w firmie.
5. Podstawy budżetowania z uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych (cash flow).
6. Finansowe podstawy zarządzania projektami (elementy Project Management).

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies, konsultacje indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT