Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Formalno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności agroturystycznej

Kategoria: Prawne

Szkolenie uwzględnia podstawowe aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w agroturystyce. Uczestnik pozna praktyczne zasady prowadzenia działalności ze szczególnym uwzględnieniem rentowności, biznesplanu, kosztów. Dowie się ponadto dlaczego i w jaki sposób można przystępować do stowarzyszeń dotyczących agroturystyki. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w agroturystyce; beneficjenci projektów unijnych uwzględniających działania np. dotyczące obszarów wiejskich.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego.


1. Podstawy działalności gospodarczej w agroturystyce.
2. Podstawowe etapy przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej w agroturystyce.
3. Formy reklamy działalności w agroturystyce.
4. Rentowność, koszty, biznesplan.
5. Dlaczego warto się stowarzyszać.
6. Zasady pozyskania dotacji z programów Unii Europejskiej na założenie własnej firmy.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu działalności agroturystycznej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT