Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Fundusze Sołeckie w praktyce

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, a jego celem jest omówienie najważniejszych kwestii związanych z najczęstszymi błędami. Co więcej nowa ustawa została napisana i przyjęta wadliwie - źle rozpisane tzw. przepisy przejściowe.

Ramowy program szkolenia.

 1. Definicja funduszu sołeckiego.
 2. Fundusz sołecki - na co wydać pieniądze i kto o tym decyduje?
 3. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.
 4. Dysponenci funduszu sołeckiego.
 5. Terminy wydania pieniędzy z funduszu sołeckiego.
 6. Fundusz sołecki - dofinansowanie z budżetu państwa.
 7. Wysokość środków przypadających na sołectwo.
 8. Organy decydujące o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego.
 9. Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta - kto za co odpowiada?
 10. Zanim zorganizujemy zebranie wiejskie dotyczące wniosku o fundusz sołecki.
 11. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 12. Przepisy przejściowe w nowej ustawie. 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu funduszu sołeckiego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, slajdy, pytania, konwersatorium.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT