Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Fundusze Unijne w Perspektywie 2014-2020 – możliwości pozyskania środków, rodzaje finansowanych działań

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

 Korzyści dla uczestników:
- poszerzą wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS i EFRR;
- nabędą umiejętność wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności organizacji;
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony;
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej;
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

 Program Szkolenia.

1. Omówienie okresu programowania 2014-2020 – zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy.
2. Omówienie programów krajowych – cele, wymiar wsparcia, wytyczne.
3. Omówienie programów regionalnych na przykładzie wybranego województwa – wytyczne krajowe, wytyczne wojewódzkie, zmiany w stosunku do perspektywy 2007-2013, ścieżki wyboru projektów, typy projektów i beneficjentów, kryteria wyboru.
4. System oceny i wyboru projektów (na przykładzie konkretnego programu).
5. Finansowanie działań z różnych źródeł w perspektywie 2014-2020.

 


Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu funduszy unijnych.

 

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe - 8/16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT