Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania i wdrażania programów pro-równościowych.

 

Ramowy program szkolenia.

1.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje.

2. Planowanie i wdrażanie strategii gender mainstreaming w organizacji.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu równości szans w administracji publicznej i samorządowej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT