Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane i o prace projektowe

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do inwestorów (zamawiających), projektantów, generalnych wykonawców, wykonawców i podwykonawców oraz innych osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych.

Celem szkolenia jest wskazanie jego uczestnikom na co warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu i zawieraniu umowy o roboty budowlane i prace projektowe w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz jak dochodzić roszczeń z tych tytułów.

Ramowy program szkolenia.

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

- Jakie są obowiązujące przepisy regulujące gwarancję i rękojmię za roboty budowlane i prace projektowe i jak je stosować;

- Jaka jest różnica między gwarancją jakości a rękojmią za wady;

- Jakie są zasady postępowania gdy przekazana dokumentacja projektowa lub wykonane roboty budowlane mają wady;

- Co to są usterki, wady nieistotne i wady istotne i jak je dokumentować;

- Jakie uprawnienia przysługują inwestorowi (zamawiającemu) z tytułu gwarancji i rękojmi;

- Jakie pułapki stosowane są w umowach o roboty budowlane / prace projektowe w celu uniknięcia odpowiedzialności;

- Jak prawidłowo sformułować zapisy umowne w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, i jak skutecznie dochodzić roszczeń z tych tytułów.
 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu gwarancji i rękojmi.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. W ramach szkolenia uczestnicy będą pracować na przykładowych postanowieniach umownych i analizować przypadki z praktyki. Wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT