Szkolenie zamknięte Kategoria:

Headhunting

Najbardziej skuteczne techniki pozyskiwania pracowników, które są wykorzystywane w największych firmach rekrutacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli headhuntera aby zoptymalizować swój warsztat rekrutacyjny. Celem szkolenia jest prezentacja technik headhunterskich aby pozyskać najbardziej odpowiednich kandydatów dla organizacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu HR oraz innych działów zajmujących się rekrutacją i selekcją.

 

Program szkolenia.

1. Definicja i cele headhuntingu.

2. Proces rekrutacji a headhunting, podobieństwa i różnice.

3. Opis stanowiska pracy jako podstawa do stworzenia profilu idealnego kandydata.

4. Sposoby docierania do najlepszych kandydatów na rynku.

5. Wywiad headhunterski.

6. Sposoby sprawdzania referencji kandydatów.

7. Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym.

8. Manipulacje stosowane przez kandydatów i sposoby aby uchronić się przed nimi.

9. Określenie motywacji do pracy kandydata.

10. Negocjacja i optymalizacja warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

12. Optymalizacja czasu headhuntera podczas procesu rekrutacji.

13. Klasyczne błędy popełniane w headhuntingu.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu headhunting.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe oraz indywidualne, scenki z praktycznymi rozmowami rekrutacyjnymi (każdy uczestnik szkolenia będzie mógł sprawdzić się  w roli headhuntera), dyskusja, analiza CV.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT