Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji, pracowników archiwów, administratorów danych, kierowników i pracowników merytorycznych.

Celem szkolenia jest nabycie aktualnej wiedzy na temat klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w urzędzie i napływającej do urzędu, prawidłowego i sprawnego procesu archiwizowania dokumentacji z uwzględnieniem obu systemów, tj. tradycyjnego jak i też elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Ramowy program szkolenia.

  1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
  2. Ochrona Danych Osobowych po zmianach.
  3. Organizacja pracy kancelaryjnej - praktyczne warsztaty.*
  4. Systemy kancelaryjne.

 


*- W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu instrukcji kancelaryjnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT