Szkolenie zamknięte Kategoria:

Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za promocję firmy i jej wizerunek rynkowy i ma na celu przekazanie wiedzy na temat rodzajów kampanii reklamowych, metod ich rozliczania i raportowania efektywności, jak również przygotowanie ich na rozmowy z oferentami.

Ramowy program szkolenia.

1. Sposoby zdefiniowania potrzeby możliwej do reklamy i pożądanej akcji.

2. Konstrukcja i zawartości briefu.

3. Przygotowania strony i struktur firmowych na przyjęcie odpowiednich akcji klientów.

4. Rodzaje rozliczeń i modeli kampanii online.

5. Targetowanie kampanii i dobór serwisów oraz for reklamowych.

6. Nadzór nad produkcją formy reklamowej / serwisu/ aplikacji.

7. Oczekiwane efekty kampanii.

8. Mierzenie efektów kampanii.

9. Mierzenie efektów finansowych kampanii.

10. Analiza strumieni ruchu poprzez pryzmat efektywności i konwersji zgodnych z pożądaną  akcją użytkownika.

11. Ważne zapisy w umowach reklamowych.

 

Informacja o prelegencie.

 
Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu internetowej kampani reklamowej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Mini wykład, prezentacja PP, warsztaty grupowe + coaching indywidualny , scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy, analiza sukcesów – najczęstsze przyczyny sukcesów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT