Szkolenie zamknięte Kategoria:

Inwentaryzacja nieruchomości, kontrole okresowe, Książka Obiektu Budowlanego

Program szkolenia.

• Podstawy inwentaryzacji.

• Cele inwentaryzacji.

• Rodzaje i zakres kontroli okresowych.

• Rodzaje kontroli uzupełniających.

• Odpowiedzialność.

• Przeglądy robocze.

• Bieżące naprawy i konserwacja.

• Obowiązek prowadzenia KOB.

• Prowadzenie KOB.

 

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwentaryzacji nieruchomości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT