Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do Pracowników Działów Finansowych firm posiadających znaczną ilość środków trwałych i ma na celu nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

Ramowy program szkolenia.

1. Przygotowanie do inwentaryzacji środków trwałych – weryfikacja środków trwałych w budowie.

2. Sporządzenie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zarządzenia inwentaryzacyjnego.

3. Przebieg procesu inwentaryzacji – spis na terenie firmy, potwierdzenie drogą oświadczeń dla środków znajdujących się poza firmą.

4. Rozliczenie wyników spisu.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu księgowości.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 2 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Prezentacja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT