Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji
w Straży Miejskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Straży Miejskiej.

Ramowy program szkolenia.

1. Istota i zadania inwentaryzacji.

2. Przedmiot inwentaryzacji.

3. Zasady inwentaryzacji.

4. Rodzaje i formy inwentaryzacji.

5. Metody inwentaryzacji.

6. Terminy inwentaryzacji.

7. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

8. Etapy inwentaryzacji.

9. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

10. Inwentaryzacja drogą spisu z natury.

11. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji.

12. Inwentaryzacja paliwa, materiałów biurowych i innych elementów specyficznych.

13. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

14. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

15. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwentaryzacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT