Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ius est ars boni et aequi czyli klauzule generalne w procesie stosowania prawa

Kategoria: Prawne

Klauzule generalne to celowo użyte nieostre sformułowania, które są stosowane przez ustawodawcę po to by uelastycznić prawo. Szkolenie ma na celu przybliżenie i zrozumienie klauzul generalnych stosowanych w prawie. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej.

 

Program szkolenia:

I. Pojęcie i rodzaje klauzul generalnych.
II. Rodzaje gałęzi prawa a klauzule generalne:
1. Klauzule generalne w prawie prywatnym.
2. Klauzule generalne w prawie publicznym.
3. Warunki i cele formułowania klauzul generalnych.
4. Ustalenie treści klauzuli generalnej.
5. Klauzula zasad współżycia społecznego.
6. Geneza klauzuli zasad współżycia społecznego w polskim prawie cywilnym.
7. Przepisy zawierające odesłania do zasad współżycia społecznego.
8. Odwoływania się do zasad współżycia społecznego w pracesie stosowania prawa.
9. Dobre obyczaje.
10. Inne klauzule generalne odsyłające do wartości moralnych.
11. Klauzule generalne odsyłające do ocen innych niż moralne.
12. Klauzule generalne w decyzjach stosowania prawa.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu klauzul generalnych w procesie stosowania prawa.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT