Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie zostanie w całości poprowadzone przez dwóch specjalistów: gleboznawcę oraz prawnika.

 

Ramowy program szkolenia.

1.Omówienie zagadnień związanych z trybem postępowania klasyfikacyjnego przeprowadzonego na wniosek oraz z urzędu.

2.Omówienie zagadnień związanych z procedurą odwoławczą w postępowaniu klasyfikacyjnym.Na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu prawidłowości przeprowadzania klasyfikacji?

3.Głębokość standardowej odkrywki glebowej wykonywanej w celu klasyfikacji gruntu wynosi 150 cm. Jak należy przeprowadzić klasyfikację i wykonać odkrywki, jeżeli grunt rodzimy został zasypany kilkumetrową warstwą nawiezionego gruntu, np. w wyniku prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej?
 
4.Czy jest możliwa zmiana typu gleby z gleby pochodzenia organicznego na gleby pochodzenia mineralnego? Jeśli tak to w wyniku jakich procesów atmosferycznych lub innych?
 
5.Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników (ok. 2 godz. dydaktyczne).
 
Informacje o prelegencie.
 
 
Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT