Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej i przygotowanie Ich do prawidłowego, zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego.

Program szkolenia.


I. Kodeks postępowania administracyjnego.


1. Fundamentalne zasady postępowania administracyjnego.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu.
3. Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym.
4. Właściwość rzeczowa oraz miejscowa organów administracji publicznej.
5. Tryb wyłączenia pracownika oraz organu  administracji z postępowania administracyjnego.
6. Załatwianie spraw.
7. Wezwania.
8. Postępowania administracyjne.
9. Podstawa oraz forma zawieszenia postępowania w sprawie, w tym obligatoryjne zawieszenie postępowania i zawieszenie fakultatywne oraz obowiązki organu po zawieszeniu postępowania.
10. Podstawa oraz forma umorzenia postępowania.
11. Rozstrzygnięcie w sprawie, czyli wydanie decyzji administracyjnej.
12. Ugoda administracyjna.
13. Postanowienia organu administracji publicznej wydawane w toku postępowania.
14. Usunięcie stanu niezgodnego z prawem.
15. Postępowanie skargowo-wnioskowe, w tym ocena załatwiania skarg i wniosków.
16. Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji publicznej.

II. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania administarcyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT