Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się procesem rekrutacji w firmie, posiadających pierwsze doświadczenia w zakresie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przekazanie wiedzy z zakresu budowania i prowadzenia kwalifikacyjnej rozmowy kompetencyjnej z kandydatami do pracy.

Ramowy program szkolenia.

Kompetencje – definicje, pojęcia kompetencji.

1. Co to są kompetencje?

2. Kwalifikacje a kompetencje.

3. Najczęściej definiowane i wykorzystywane kompetencje.

4. Cele wprowadzania systemów kompetencyjnych do firm.

5. Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w procesie rekrutacji.

 

Cele i rola rozmów kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji.

1. Skuteczność wywiadu na tle innych metod stosowanych w procesie selekcji pracowników.

2. Wady i zalety stosowania wywiadu jako metody selekcji pracowników.

 

Zadania prowadzącego wywiad kompetencyjny.

1. Zgromadzenie niezbędnych informacji dotyczących obsadzanego stanowiska oraz poszukiwanego kandydata.

2. Opracowanie modelu kompetencji oraz behawioralnych wskaźników kompetencji.

3. Przygotowanie pytań oraz schematu rozmowy.

4. Opracowanie metod gromadzenia uzyskanych informacji tj. zaprojektowanie skal i formularzy oceny, sporządzanie notatek.

 

Planowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Dobór odpowiedniego miejsca i czasu.

2. Nawiązywanie kontaktu z kandydatem.

3. Wprowadzenie kandydata w proces rekrutacji.

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna w trakcie wywiadu.

5. Aktywne słuchanie.

 

Projektowanie wywiadu kompetencyjnego.

1. Projektowanie modelu kompetencji – kompetencje i ich wskaźniki.

2. Tworzenie odpowiednich pytań do wywiadu kompetencyjnego.

3. Tworzenie formularzy oceny.

4. Przeprowadzenie kompetencyjnej rozmowy kwalifikacyjnej z podziałem na role.

5. Analiza przebiegu ćwiczenia.

6. Informacje zwrotne.

 Błędy poznawcze  w procesie oceny kandydatów.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu proces rekrutacji w firmie.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT