Szkolenie zamknięte Kategoria:

Komunikacja biznesowa w języku angielskim

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego biznesowego jest nie tylko potrzebą ale i koniecznością pozwalającą przetrwać na konkurencyjnym rynku. Zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy średniego szczebla powinni swobodnie posługiwać się językiem angielskim w rozmaitych sytuacjach zawodowych, takich jak m.in. prowadzenie korespondencji, prezentacja oferty, negocjowanie, rekrutowanie, czy też pozyskiwanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług. Nie mniej istotne są  też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów i notatek, pisanie korespondencji służbowej w formie listów oraz e-maili. Celem szkolenia jest nabycie bądź rozwinięcie powyższych umiejętności. Szkolenie skierowane jest do menadżerów,  pracowników działu obsługi klienta, handlowego, HR, sekretariatu oraz osób zainteresowanych rozwojem  swoich  kompetencji  językowych.

 

Program szkolenia.

Dzień I.

Written Business English – język pisany.

1. Określenia oraz skróty używane w korespondencji biznesowej.

2. Pisma oficjalne – podstawowe zwroty i wyrażenia.

3. Redagowanie pism biznesowych.

 

Dzień II.

Oral Business English – język mówiony.

1. Spotkanie biznesowe – charakterystyczne słownictwo, zwroty grzecznościowe.

2. Profesjonalna rozmowa telefoniczna w języku angielskim.

3. Prezentacja oferty/ produktu/ usługi  w języku angielskim.

4. Wyrażanie opinii, formułowanie argumentów i wniosków.

5. Proces rekrutacji w języku angielskim.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu języka angielskiego biznesowego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty są prowadzone w języku angielskim. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacje wraz z przykładami, ćwiczenia w parach, dyskusje, gry aktywizujące.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT