Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Komunikacja i techniki wywierania wpływu

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych, pracowników działów handlowych, menedżerów średniego szczebla, a także osób chcących opanować umiejętności efektywnego przekonywania innych.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności z zakresu jasnego i precyzyjnego komunikowania się, etycznego wywierania wpływu na klienta celem skutecznego przekonania go do proponowanych rozwiązań oraz budowania trwałych relacji z klientem, a także zwiększenie świadomego wpływu na otoczenie.

Ramowy program szkolenia.

1. Komunikacja interpersonalna.

2. Perswazja i wywieranie wpływu.

3. Perswazja a manipulacja.

4. Trudne sytuacje komunikacyjne.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie prowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadzceniem z zakresu psychologii.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone metodą warsztatową / realistyczny trening biznesowy/. Uczestnicy szkolenia pracują z uwzględnieniem własnego stylu działania, charakteru własnej firmy i jej klientów. Uczestnicy w trakcie szkolenia sprawdzają na sobie skuteczność i efektywność działania poznawanej wiedzy.80% czasu zajęć przeznaczone jest na: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusję moderowaną, casy study, psychodramę diagnostyczną.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT