Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Komunikacja interpersonalna – progi i bariery

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu komunikacji, przekazanie informacji nt. pojawiających się w procesie komunikacji utrudnień i przeszkód, ćwiczenie predyspozycji do radzenia sobie z pułapkami komunikacyjnymi i budowania dobrych relacji w komunikacji z wykorzystaniem proponowanych narzędzi, zapoznanie z typologią osobowości i specyfiką ”programu” informacyjnego ludzi, uświadomienie ich znaczenia dla skutecznej komunikacji, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnego ”programu” informacyjnego oraz ”programów” innych osób, trenowanie i rozwój umiejętności poprawnego i efektywnego komunikowania się. Szkolenie skierowane do osób, które w działalności zawodowej zajmują się obsługą klienta, sprzedażą, prezentacją usług, itp. oraz tych wszystkich, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności skutecznego porozumiewania się.

 

Program szkolenia.

1) Definicja komunikacji, przeszkody skutecznej komunikacji.

2) Budowanie dobrych relacji w komunikacji.

3) Jak się porozumiewamy - poziomy komunikacji.

4) Słuchać by usłyszeć – aktywne słuchanie.

5) Typy komunikatów.

6) Informacja zwrotna – narzędzie skutecznego i trafnego przekazu.

7) ”Programy” informacyjne ludzi – typologia osobowości - klucz do lepszego rozumienia siebie i innych.

8) Podsumowanie.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT