Szkolenie zamknięte Kategoria:

Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI

Celem programu jest ustalenie wrodzonych preferencji  Uczestników szkolenia  oraz zapoznanie ich ze specyfiką zachowań innych typów osobowości, a także wspólne wypracowanie najbardziej efektywnego modelu współpracy zespołowej opartej na empatycznej komunikacji.

 

Wskaźnik MBTI wspierają poznanie i zrozumienie siebie oraz w sposób pozytywny wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi typami osobowości. W zdecydowany sposób przyczynia się  do przełamywania wewnętrznych i zewnętrznych  stereotypów, ocen i wyobrażeń oraz służy procesom wprowadzania świadomych zmian m.in. w zakresie komunikacji w zespole, efektywnej współpracy, zarządzania  projektem i potencjałem.

 

Metodyka procesu ustalania wrodzonego typu osobowości według wskaźnika MBTI jest ściśle określona. Składa się z zestawu  odpowiednio dobranych ćwiczeń indywidualnych i grupowych na podstawie których ustala się wrodzone preferencje. Są to ćwiczenia pisemne i plastyczne, w których brane są pod uwagę zarówno treść, jak i proces tworzenia i współpracy. Uczestnik zapoznaje się również z niezbędną ilością wiedzy teoretycznej tłumaczącej istotę i budowę narzędzia, którą trener przedstawia podczas mini wykładów i prezentacji.

 

MBTI jest narzędziem samooceny zakładającym, że na podstawie przedstawionej przez trenera wiedzy Uczestnik samodzielnie określa swój typ osobowości. Dodatkowym wsparciem w podjęciu decyzji są dyskusje, podczas których  zostają omówione konkretne przykłady i sytuacje. Odniesienia do zwykłej, codziennej aktywności każdego z Uczestników są pomocne w zauważeniu i uświadomieniu sobie własnych reakcji, zachowań i działań w różnych dziedzinach życia.

 

Podczas pracy nad typologią i komunikacją zespołu Uczestnicy dokonają analizy i diagnozy aktualnej sytuacji oraz poprzez indywidualne wypowiedzi i dyskusję w grupie, na podstawie zdobytej wiedzy wspólnie wypracują model korzystnych rozwiązań stymulujących efektywną współpracę i empatyczną komunikację w zespole.

 

Ramowy program szkolenia .        

I. Wprowadzenie.

1. Zaprezentowanie programu szkolenia. Myers-Briggs Type Indicator.

2. Ćwiczenia wprowadzające do tematu szkolenia. Omówienie.

3. Historia powstania MBTI – prezentacja.  

II. Ustalanie wrodzonych preferencji: Ekstrawersja - Introwersja.

1. Ćwiczenia ustalające preferencję - indywidualne i grupowe.      

2. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy indywidualnej i grupowej.         

3. Charakterystyka preferencji.    

4. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym pozyskiwania energii.     

III. Ustalanie wrodzonych preferencji: Poznanie – Intuicja.

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy.

2. Charakterystyka preferencji.    

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym postrzegania rzeczywistości i komunikacji.                   

IV. Ustalanie wrodzonych preferencji: Myślenie - Odczuwanie

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym podejmowania decyzji i motywacji.       

V. Ustalanie wrodzonych preferencji: Osądzanie – Obserwacja

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów pracy.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym organizacji rzeczywistości.         

VI. Ustalenie swojego wrodzonego typu osobowości.

1. Zapoznanie się ze szczegółową charakterystyką swojego oraz innych typów osobowości.

2. Analiza czterech temperamentów pod kątem relacji w środowisku zawodowym.        

VII. Tabela typów.

1.Typologia zespołu, tendencje i wzory komunikacyjne, mocne i słabsze strony typu w danym miejscu pracy.

2. Zwiększenie motywacji do pracy i współpracy – omówienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań dotyczących motywacji, na podstawie trzeciej preferencji. Ustalenie czynników zwiększających motywację poszczególnych członków zespołu i całej grupy.

VIII. Podsumowanie.

1. Wspólne wypracowanie wniosków dotyczących efektywnego wykorzystania różnic w pracy zespołu i konkretnych możliwości ich zastosowania.  

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmu Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu komunikacji w zespole.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ćwiczenia, mini wykład, prezentacja, przykłady, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT