Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Koncentracja/techniki szybkiego czytania

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie ma formę praktycznego treningu, który obejmuje ćwiczenia zwiększające kompetencje szybkiego czytania, w tym trening percepcji wzrokowej.

Podczas treningu uczestnicy będą ćwiczyli umiejętność skupiania uwagi i dowiedzą się jak zwiększyć motywację do nauki.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie - Jak wiedza o funkcjonowaniu mózgu pomoże nam we wzmocnieniu jego mocy?

2. Trening szybkiego czytania.

3. Trening koncentracji.

5. Techniki relaksacji wzmacniające procesy poznawcze.

7. Jak motywować się do nauki i efektywnego przyswajania wiedzy.

8. „Neurobik” – gimnastyka dla mózgu.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu technik szybkiego czytania. 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztat, praktyczny trening umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT