Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrakt socjalny

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i ma na celu przygotowanie pracowników socjalnych do nabycia umiejętności współpracy pomiędzy rodziną a wspomnianymi pracownikami w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

Ramowy program szkolenia.

  1. Kontrakt socjalny w aspekcie prawnym.
  2. Teoretyczne założenia kontraktu.
  3. Cele, cechy kontraktu.
  4. Działania i ocena realizacji zapisów kontraktu.
  5. Funkcje, przesłanki, zastosowanie i ograniczenia kontraktu socjalnego.
  6. Kontrakt socjalny w ustawie o pomocy społecznej.
  7. Istotne elementy kontraktu socjalnego.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontraktu socjalnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

 

 

KONTAKT