Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie obejmuje treści – wiedzę i umiejętności, które w niezbędnym zakresie przygotowują do wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego oraz usuwania z dróg pojazdów stwarzających zagrożenie. Szkolenie skierowane jest do pracowników Wydziałów Gospodarki Komunalnej, Wydziałów Komunikacji (i Transportu), Zarządów Dróg Miejskich, Straży Miejskich i Gminnych.

 Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:
• interpretować podstawowe wyrażenia ustawy prawo o ruchu drogowym;
• przeprowadzić i udokumentować fakt przeprowadzenia kontroli drogowej;
• zastosować przewidziane prawem postępowanie wobec osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym;
• zastosować przepisy prawa związane z usuwaniem pojazdów porzuconych oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• zabezpieczyć pojazd oraz sporządzić stosowną dokumentację związaną z zabezpieczeniem usuniętego pojazdu.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Interpretacja podstawowych wyrażeń z zakresu ruchu drogowego.
2. Zakres zmian ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o strażach gminnych/miejskich.
3. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli wobec osób naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego.
4. Tryb i zasady usuwania pojazdów oraz tryb postępowania w sprawie przejęcia pojazdu na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, emerytowany oficer Policji w stopniu nadkomisarza, wieloletni funkcjonariusz Służb Kryminalnych, wykładowca prawa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Posiada ogromną wiedzę praktyczną i przygotowanie dydaktyczne. 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT