Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce w kontekście budownictwa energooszczędnego i systemu BMS

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej, instytucjach finansowych i banków zaangażowanych w procesy finansowania inwestycji budowlanych oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie, prezentacja i studia przypadków  przeznaczone są przede wszystkim dla Audytorów Wewnętrznych, kierowników projektów oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlanych odpowiedzialnych za przygotowanie procesów kontroli i audytu w etapach, przygotowania, realizacji i rozliczenia planowanych i osiągniętych efektów procesów inwestycyjnych. Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu skutecznej kontroli i audycie przedsięwzięcia bodowlanego oraz przedstawiające jak audytor powinien postępować w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą procedur  audytowania i kontroli zagrożeń na etapie: uczestniczenia w przetargach, projektowaniu, realizacji i rozliczenia projektów budowlanych oraz poprzez praktyczne ćwiczenia zdobędą umiejętność skutecznego  rozpoznawania tych zagrożeń oraz formułowania wniosków zapobiegających negatywnym skutkom ryzyka, co stanowi podstawowy cel tego szkolenia. Celem praktycznym tego szkolenia jest prezentacja zsynchronizowanego systemu audytowania i kontroli ryzyka uwzględniającego model audytu zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od inwestora, projektanta, poprzez realizatora i grupy nadzorującej do audytora. Istotą tego szkolenia jest kilkuetapowy przegląd zaczynający się od ogólnego spojrzenia na inwestycję budowlaną w chwili jego rozpoczęcia oraz przechodzący do wyzwań związanych z oceną zagrożeń i szans powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce audytowania i  kontroli przygotowania, realizacji
  i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych wniosków o zmiany w Kontrakcie oraz zgłaszania roszczeń,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej wymogów projektowych i eksploatacyjnych budownictwa energooszczędnego oraz systemów typów BMS
 • poznanie na bazie studiów przypadków stosowanych w praktyce rozwiązan audytorskich dotyczących: fazy przed inwestycyjnej, organizacji przebiegu procesu budowlanego , zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej.
 3. Audyt dokumentacji projektowej.
 4. Audyt robót budowlanych.
 5. Audyt przebiegu  procesu inwestycji budowlanej.
 6. Zarządzanie ryzykiem budowlanych projektów inwestycyjnych.
 7. Programowanie i harmonogramy audytu.
 8. Produkty finalne audytu.
 9. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontroli i audytu inwestycji budowlanych.

 Forma szkolenia: prezentacja, wykład , dyskusja , studia przypadków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat.

KONTAKT