Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola zarządcza

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie głównie jest skierowane do kontrolerów finansowych oraz pracowników urzędów.

 

Program szkolenia.

 1. Proces przeprowadzenia kontroli wg ustawy o kontroli w administracji rządowej.

2. Program kontroli - przykładowa kontrola.

3. Ustalenia stanu faktycznego przykładowej kontroli.

4. Projekt wystąpienia pokontrolnego przykładowej kontroli.

5. Wystąpienie pokontrolne przykładowej kontroli.

 

Informacje o prelegencie.

 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontroli zarządczej.

 

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT