Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola zarządcza-szanse i bariery

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo, główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową i procedury kontrolne w instytucji.

Celem szkolenia jest omówienie wszelkich aspektów dotyczących pojęcia kontroli zarządczej oraz zdobycie wiedzy o tym jak przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty.

Ramowy program szkolenia.

1. Problemy z terminologią – czyli czym jest, a czym nie jest kontrola zarządcza? (znaczenie terminów: „kontrola”, „skuteczność” i „efektywność”, „wiarygodność sprawozdań”).

2. Warunki skutecznego wdrożenia.

3. Bariery wdrażania – czyli administracja, to nie biznes.

4. Czego dotyczy i na czym polega zarządzanie ryzykiem.

5. Spojrzenie na kontrolę zarządczą ze strony kontroli zewnętrznych (wyniki kontroli NIK).

6. Kontrola zarządcza a inne systemy zarządzania (budżet zadaniowy, zarządzanie jakością).

7. Problemy z oceną, czyli rola audytu wewnętrznego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doswiadczeniem z zakresu kontroli zarządczej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT