Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki, jak i wpływu na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz pracowników, którzy odpowiedzialni są w jednostce za funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych.

 Program szkolenia.

1. Pojęcie kontroli zarządczej.
2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.
3. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej.
4. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Obowiązki w zakresie wyznaczania celów i planowania zadań.
6. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej.
7. Przygotowanie rocznego planu działalności wg rozporządzenia MF.
8. Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.
9. Realizacja rocznego planu działalności - zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania jednostką.
10. Roczny plan działalności jednostki a zadania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
11. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce – źródła zapewnienia.
12. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej.
13. Samoocena systemu kontroli zarządczej – korzyści i ograniczenia; etapy postępowania.
14. Samoocena kontroli zarządczej dla kierownictwa jednostki - WARSZTATY.
15. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce.
16. Podsumowanie – najważniejsze decyzje do podjęcia w jednostce.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansów publicznych.

 Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT