Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola zarządcza w praktyce szkoły

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej placówkami oświaty, podległymi sektorowi finansów publicznych. Na szkoleniu będą poruszane praktyczne aspekty kontroli zarządczej w świetle nowych uregulowań prawnych.

 

Program szkolenia.  

I. Standardy kontroli zarządczej.

To ważne wskazówki, które wytyczają dyrektorom kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w swojej szkole. Odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników mają zasadniczy wpływ na jakość i skuteczność realizowanych przez szkołę zadań.

Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej. Szczegółowo zostanie omówiony przykład struktury organizacyjnej.

II. Kontrola zarządcza w szkole.

Jak wynika z przepisów dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie I-go poziomu kontroli zarządczej w kierowanej przez niego szkole lub placówce.

Słuchacze zapoznają się z zakresem odpowiedzialności dyrektora szkoły, omówione zostaną przykładowe obszary podlegające kontroli zarządczej oraz skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego.

III. Kontrola zarządcza a system motywacyjny w szkole.

Wyniki kontroli zarządczej mogą stanowić podstawę do podejmowania przez dyrektora szkoły ważnych decyzji w obszarze spraw pracowniczych, np.  stosowania systemu wyróżnień (premie, dodatki), przeszeregowania pracowników, czy redukcji etatów.

Słuchacze zapoznają się praktycznymi aspektami stosowania kontroli zarządczej w szkole na przykładzie zarządzania zasobami ludzkimi.

IV. Jakie najważniejsze instrukcje należy wprowadzić w życie szkoły.

Często bywa tak, że wprowadzanie w życie szkoły nowych regulaminów kojarzone jest z nadmierną biurokracją, niepotrzebnymi kosztami i brakiem wiary w powodzenie wdrożenia. Jednak tylko od nas samych zależy proces wdrożeniowy oraz jak szybko i łatwo możemy wykorzystać już istniejące narzędzia i dokumenty.

Słuchacze dowiedzą się jak zaadoptować istniejącą w szkole dokumentację do potrzeb kontroli zarządczej oraz jak opracować skuteczny plan i harmonogram kontroli zarządczej.

V. Dyskusja podsumowująca.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontroli zarządzczej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4/5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT