Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie skierowane jest zarówno do menagerów, specjalistów, pracowników jaki i wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem własnej kreatywności i pomysłowości. Celem szkolenia jest m.in.:
• Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia.
• Rozwój umiejętności znoszenia barier, blokujących twórcze myślenie.
• Nauka niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów w biznesie.
• Trening przełamywania schematów.
• Nauka właściwego wykorzystania potencjału grupy.
• Poznanie zasad właściwego formułowania problemów.
• Odkrycie potencjału kreatywnego tkwiącego w każdym uczestniku.
• Poznanie i właściwe stosowanie technik i metod podejmowania właściwych decyzji w biznesie.

Program szkolenia (do uzgodnienia).


Program szkolenia zostanie uszczegółowiony po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników.
1. Kreatywność w biznesie – ogólnie.
2. Kreatywność w zespole.
3. Metody rozwiązywania „problemów”, czyli kreatywność w praktyce.
4. Ćwiczenia z kreatywnego rozwiązywania problemów z zastosowaniem zdobytej wiedzy.
5. Ćwiczenie z odkrywania indywidualnego potencjału kreatywnego.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu biznesu.


Czas trwania:
 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych, ćwiczenia pobudzające, wykład, rozmowy z uczestnikami, dyskusje w grupach, burza mózgów, ćwiczenia, analiza wypowiedzi uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT