Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Księgi wieczyste i hipoteka

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników banków, notariuszy, deweloperów, a także pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wszystkich osób zainteresowanych zabezpieczeniem wierzytelności na nieruchomościach.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami związanymi z księgami wieczystymi oraz nabycie umiejętności praktycznego czytania ksiąg wieczystych.

Ramowy program szkolenia.

1.Instytucja ksiąg wieczystych.

2. Zasady ksiąg wieczystych.

3. Księga wieczysta - wybrane aspekty prawne.

4. Struktura elektronicznej księgi wieczystej.

5. Korzystanie z elektronicznej księgi wieczystej.

6. Hipoteka w księdze wieczystej.

7. Zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

8. Elementy procesowe związane z księgami wieczystymi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja, ćwiczenia z elektroniczną księgą wieczystą.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT