Szkolenie zamknięte Kategoria:

Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie do swobodnego tłumaczenia postanowień, wyroków, odpowiedzi na pozew, pouczeń, zaświadczeń, aktów notarialnych, umów o pracę, umów handlowych, dokumentów spółek prawa handlowego. Rozwikłanie trudności napotykanych przy ich sporządzaniu.

Ramowy program szkolenia.

1. Omówienie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

2. Warunki przystąpienia i przebieg egzaminu - ćwiczenia praktyczne w oparciu o prawdziwe dokumenty oraz autentyczne przykłady tekstów stosowanych na egzaminie. Zasady tworzenia dokumentu.

3. Warsztat tłumacza przysięgłego.

4. Analiza i umiejętność zrozumienia prawniczego języka angielskiego.

5. Apostille, KW, KRS, EDG.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu język angielski dla tłumacza przysięgłego.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacje, warsztaty, próbny egzamin.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT