Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kwalifikowalność, konkurencyjne ponoszenie wydatków i kontrola w projektach PO WER realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr PUP do realizacji i poprawnego ponoszenia wydatków w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami kwalifikowalności wydatków w projektach oraz nabędą umiejętności stosowania zasady konkurencyjności i zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności – obowiązek ten został nałożony na Powiatowe Urzędy Pracy od 1 lipca 2015 roku. Poznają także zasady kontroli projektów.


 

Program szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków w latach 2014-2020.

 

2. Kwalifikowalność projektów, kwalifikowalność uczestników.

 

3. Kwalifikowalność wydatków.

 

4. Konkurencyjne ponoszenie wydatków.

 

5. Kontrola wydatków.


 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kwalifikowalności wydatków i kontroli w projektach PO WER realizowanych przez powiatowe Urzędy Pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT