Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Ramowy program szkolenia:

I dzień:

 1. Akty prawne regulujące kwalifikowalność wydatków
  w perspektywie 2014-2020.
 2. Zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w stosunku
  do okresu programowania 2007-2013 – różnice.
 3. Rodzaje wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
 4. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków dla EFS, EFRR oraz Funduszu Spójności w stosunku do okresu programowania 2014-2020 a w szczególności podobieństwa i różnice.

II dzień:

 1. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych.
 2. Zasady dokumentowania wydatków a wymogi EU, polskiego prawa bilansowego i prawa finansów publicznych.
 3. Zasady poprawnego przygotowywania dokumentów i rozliczania wydatków.
 4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej (PT RPO WiM 2014-2020) z EFS.

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansów.

 

Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT