Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

Korzyści dla uczestników:

- poszerzą wiedzę na temat zasad kwalifikowalności wydatków w projektach EFRR i EFS;
- nabędą umiejętność diagnozy dochodu oraz kosztów wygenerowanych podczas realizacji projektu;
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony;
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej;
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

Program Szkolenia.

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach infrastrukturalnych.
2. Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR i EFS.

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT