Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Lean Manufacturing

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za organizację produkcji, aktywności logistycznych oraz za realizację polityki jakości przedsiębiorstw. Uczestnicy zapoznają się z najbardziej efektywnymi współcześnie narzędziami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem oraz przećwiczą nabytą wiedzę w praktyce.  

Program szkolenia:


Dzień pierwszy:
1. Historia i geneza Lean Manufacturing.
2. Definicja Lean Manufacturing i pokazanie różnic pomiędzy zarządzaniem Lean a tradycyjnym (funkcjonalnym).
3. Podstawowe pojęcia Lean Manufacturing – omówienie słowniczka pojęć.
4. Narzędzia i techniki Lean Manufacturing.
6. Warsztaty.

Dzień drugi:
1. Przewodnik wprowadzania narzędzi Lean Manufacturing w przemyśle.
2. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw.
3. Analiza case studies – warsztaty.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies, konsultacje indywidualne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT