Szkolenie zamknięte Kategoria:

Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców – właścicieli firm, pracowników działu zakupów, służb księgowych.

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczna umiejętność stosowania leasingu jako narzędzia alternatywnego do np. kredytu bankowego czy zakupu gotówkowego.  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność wyboru formy leasingu, świadomie wybierając rodzaj umowy, stosownie do potrzeb firmy.

Ramowy program szkolenia.

1. Leasing – definicje ogólne, zasady.

2. Koszty leasingu.

3. Umowa leasingu.

4. Leasing zwrotny.

5. Leasing nieruchomości – jako narzędzie do pozyskania środków finansowych na inne inwestycje.

6. Analiza ofert firm leasingowych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu leasingu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT