Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zajmujących się legislacją prawa miejscowego oraz wszelkie osoby zainteresowane poznaniem wiedzy w tej dziedzinie.

 Program szkolenia.

I. Zagadnienia wprowadzające.

II. Procedura stanowienia prawa miejscowego.

III. Redagowanie tekstów aktów normatywnych.

III. Skutki naruszenia zasad techniki prawodawczej.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu legislacja samorządowa.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT