Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Lista płac od podstaw

Kategoria: Szkolenia otwarte

Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Zastosowanie prawa pracy w kalkulacji wynagrodzenia „od brutto do netto”. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, oraz pracodawców.

Program szkolenia.


Dzień 1.


1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac.

2. System wynagrodzeń – co oznacza i jak wpływa na listę płac.

3. Lista płac dla pracownika.

4. Minimalne wynagrodzenie za pracę.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

6. Zaliczka na podatek dochodowy.

7. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze

8. Technika naliczania listy płac z różnych tytułów – omówienie porównawcze.

9. Przykładowe listy płac.

Dzień 2.


10. Listy płac – obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia do wypłat- ćwiczenia.


11. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia.


12. Fakultatywne składniki wynagrodzenia.


13. Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac.

14. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

15. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

16. „Wieloskładnikowe” listy płac – ćwiczenia.


17. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu naliczania list płac.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT