Szkolenie zamknięte Kategoria:

Logika projektowa – od pomysłu do projektu

Szkolenie jest skierowane do osób (pracowników jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.) zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy UE oraz instytucji grantodawczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do myślenia projektowego oraz samodzielnego opracowywania projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, a także rozszerzenie umiejętności uczestników szkolenia w kontekście przeprowadzania analizy problemów, formułowania celów, planowania działań, harmonogramu oraz budżetowania.

Ramowy program szkolenia.

1. Podstawowe pojęcia, zasady i metody pracy nad projektami.

2. Zajęcia warsztatowe – cykl życia projektu.

3. Wybór źródła finansowania – montaż finansowy, przepływy finansowe w projekcie.

4. Narzędzia wspomagające tworzenie projektów. Arkusze kalkulacyjne, generatory wniosków.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu logiki projektowej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, z wykorzystaniem  ćwiczeń aktywizujących grupę i ilustrujących omawiany materiał.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT