Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy szkolenia będą mogli rozpoznać lojalnych pracowników w swojej organizacji oraz możliwości jak dalej ich motywować, aby ich zaangażowanie było na najwyższym poziomie. Uczestnicy dowiedzą się co faktycznie powoduje zadowolenie z pracy wśród  załogi, a co natomiast frustrację. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów średniego i wyższego szczebla, kierujących zespołami pracowniczymi.

 

Program szkolenia.

1. Główne przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji.

2. Czy można przewidzieć odejście z firmy kluczowych pracowników?

3. Czynniki po stronie organizacji, pozwalające zatrzymać pracowników w firmie.

4. Po czym rozpoznać lojalnych pracowników a po czym, tych którzy planują rozstać się z organizacją?

5. W jaki sposób bezpośredni przełożony może zapobiec składaniu wypowiedzeń wśród swych podwładnych?

6. Badania satysfakcji pracowników w firmie jedną z metod diagnozowania co dzieje się w organizacji.

7. Kiedy pieniądze tracą zdolność zatrzymania pracownika w firmie?

8. Wpływ osobowości przełożonego na lojalność podległych mu ludzi.

9. Rola komunikacji firmowej w kształtowaniu postaw pracowniczych.

10. Różnice w postrzeganiu lojalności przez szefów i pracowników.

11. Czy ma sens przygotowywanie indywidualnych programów lojalnościowych?

12. Autoanaliza SWOT, czyli co ja jako menedżer mogę zrobić aby zapobiec odchodzeniu z firmy najlepszych pracowników?

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu lojalność pracownicza.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu, gdzie uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz swobodnych wypowiedziach na forum.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT