Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Luka finansowa w projektach RPO

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

 „Szkolenia z luki finansowej w projektach jest skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów.

 

 Program szkolenia.

  • Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.
  • Pomoc publiczna vs trwałość vs dochodowość – na co szczególnie zwracać uwagę?
  • Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  • Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.

 

Informacja o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu luki finansowej.

 

KONTAKT