Szkolenie zamknięte Kategoria:

Marketing dla farmaceutów

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat marketingu w sektorze farmaceutycznym. Dzięki nim będą mogli swobodnie stosować narzędzia marketingu w praktyce. Ponadto dowiedzą się o specyfice działań marketingowych dla różnych produktów i usług.


Cele szkolenia:

  • Określenie obecnego i przyszłego miejsca apteki na rynku.
  • Określenie funkcji marketingu.
  • Organizacja marketingu.
  • Poznanie podstawowych reguł i metod zarządzania marketingowego.
  • Nabycie umiejętności tworzenia strategii marketingowej.
  • Nabycie umiejętności tworzenia planu marketingowego oraz poznanie narzędzi marketingowych.


Ramowy program szkolenia.

1. Marketing a prawo farmaceutyczne.

2. Czym jest marketing na rynku aptecznym.

3. Wizerunek apteki – co się na niego składa i jak go skutecznie kreować?

4. Plan marketingowy.

5. Analiza firmy i jej otoczenia.

6. Narzędzia marketingu w aptece.

7. Produkt i cena na rynku.

8. Promocja i dystrybucja na rynku.

9. Pułapki marketingu farmaceutycznego – jak ich unikać?


  Informacja o prelegencie.
 
Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketingu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT