Szkolenie zamknięte Kategoria:

Marketing i sprzedaż usług hotelowych

Szkolenie jest skierowane do pracowników zatrudnionych w branży hotelarskiej.

Głównym celem szkolenia będzie skoncentrowanie uwagi personelu wokół idei „Klient nasz Pan”. Jeżeli taka postawa personelu wobec klientów zostanie wypracowana, zaakceptowana i wzmacniana to działania pracowników będą efektywniejsze, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu zadowolenia i lojalności klientów oraz wpłynie na poprawę kondycji finansowej i wizerunku hotelu.

Pracownicy poprzez udział w szkoleniu rozwiną i wzmocnią swoje kompetencje zawodowe w zakresie:

- Lepszego dbania o szczegóły będące podstawą jakości sprzedaży i obsługi klienta;

- Skutecznego i elastycznego reagowania na potrzeby klientów;

- Efektywnej i elastycznej komunikacji z gośćmi hotelowymi;

- Wzajemnego motywowania i inspirowania się do lepszej pracy na rzecz klienta;

- Lepszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientem;

- Efektywniejszej pracy zespołowej w obszarach sprzedaży i obsługi klienta.


Ramowy program szkolenia.

1. Recepcja a kreowanie wizerunku firmy.

 

2. Standardy telefonicznej obsługi klienta.

 

3. Sprzedaż w recepcji.

 

4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketingu i sprzedaży usług hotelowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT