Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Marketing polityczny - Jak wygrać wybory samorządowe ?

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie adresowane jest do samorządowców, którzy planują start w wyborach, radnych, którzy planują poprawić swój wynik, partii politycznych, reprezentantów organizacji, którzy już wiedzą, że będą członkami komitetów wyborczych oraz organizacji społecznych, które planują wystawienie własnych list wyborczych lub delegowanie na nie swoich reprezentantów.

W 2010 roku dziennikarze TVN wyszukali dwóch ekspertów od marketingu politycznego i zadali im pytanie: Czy można przygotować kampanię wyborczą w dwa miesiące? Nasz trener odpowiedział wówczas, że można, ale jest to bardzo trudne i wymaga dużych nakładów pracy – podporządkowania swojego życia wyłącznie wyborom.

Niewielu przyszłych kandydatów może to zrobić m.in. z powodu pracy zawodowej i życia rodzinnego. Dlatego już teraz przygotowaliśmy program, który pozwoli przyszłym burmistrzom, wójtom, starostom i radnym opracować plan kampanii i strukturę sztabu, wykreować od podstaw lub poprawić wizerunek, dobrać i przygotować narzędzia kampanii, ustalić zasoby potrzebne do realizacji projektu i ostatecznie wygrać wybory.            


Ramowy program szkolenia.

Do szkolenia używane są:

- kamera;

- materiały z poprzednich kampanii wyborczych;

- prezentacja multimedialna z wykorzystaniem autorskiej sesji zdjęciowej na temat mowy ciała i systemu komunikacji z wyborcami.

 

UWAGA:

Uczestnicy szkolenia, którzy byli samorządowcami w poprzedniej kadencji, proszeni są o zebranie swoich materiałów i przesłanie ich w formie elektronicznej do trenera na 7 dni przed szkoleniem.

 

1) Zamiast definicji marketingu politycznego zaczniemy od analizy wizerunku i już istniejącego systemu komunikacji z wyborcami. Potem dokonamy analizy SWOT kandydata. Na tej bazie stworzymy „plan lotu”.

2) Budowa przyszłego sztabu i pozyskanie współpracowników do kampanii.

3) Marketing polityczny poprzedzający kampanię wyborczą – techniki budowaniu poparcia społecznego, czyli jak wygrać wybory przed wyborami.

4) Budowa skutecznej strategii marketingu wyborczego, w tym przygotowywanie i przeprowadzenie badań wyborczych.

5) Dobór techniki do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata wśród jego elektoratu przed wyborami.

6) Kampania wyborcza – skuteczne techniki wygrania wyborów.

7) Jak zdobyć maksymalną ilości głosów przy jak najmniejszym zużyciu środków?

8) Profesjonalne przygotowanie drukowanych materiałów wyborczych, od ulotki do bilbordu.

9) Internet jako forma komunikacji z wyborcami i inne niż tradycyjne materiały wyborcze.

10) Przygotowanie spotu wyborczego.

11) Media relations podczas wyborów. Jak wypowiadać się w telewizji i radio?

12) Zarządzanie sytuacją kryzysową w trakcie trwania kampanii wyborczej.


Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketing polityczny.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT