Szkolenie zamknięte Kategoria:

Marketing usług medycznych

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności na temat marketingu w sektorze medycznym. Dzięki nim będą mogli swobodnie stosować narzędzia marketingu w praktyce. Ponadto dowiedzą się o specyfice działań marketingowych dla różnych produktów i usług.  

Cele szkolenia:

  • Określenie obecnego i przyszłego miejsca placówki na rynku.
  • Określenie funkcji marketingu.
  • Organizacja marketingu.
  • Poznanie podstawowych reguł i metod zarządzania marketingowego.
  • Nabycie umiejętności tworzenia strategii marketingowej.
  • Nabycie umiejętności tworzenia planu marketingowego.


Ramowy program szkolenia. 

1. Czym jest marketing w sektorze medycznym?

2. Wizerunek placówki medycznej – co się na niego składa i jak go skutecznie kreować?

3. Plan marketingowy.

4. Analiza firmy i jej otoczenia.

5. Narzędzia marketingu w sektorze medycznym – usługa medyczna jako produkt.

6. Produkt i cena na rynku.

7. Promocja i dystrybucja na rynku. Pułapki marketingu usług medycznych – jaki ich unikać?
 

  Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketing usług medycznych.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT