Szkolenie zamknięte Kategoria:

Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb

Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych.

Celem szkolenia będzie poznanie metod grupowania jako jednych z metod pozyskiwania wiedzy i eksploracji danych. Poznanie tych metod będzie polegało na wyuczeniu doboru technik grupowania do zastanego problemu biznesowego.


Ramowy program szkolenia.

Pokazane zostaną zastosowania analizy skupień.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Marketing.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener - uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych...

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT