Szkolenie zamknięte Kategoria:

Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie

Program szkolenia.

• Podstawy formalne i prawne.

• Ustalenie kosztów.

• Źródła energii.

• Rozliczanie kosztów dostawy i wytworzenia ciepła.

• Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

• Rozliczenie na przykładzie.

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Media.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT