Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu

Kategoria: Szkolenia otwarte

Mediacje są w ostatnim czasie zagadnieniem szeroko rozpowszechnianym w mediach, m.in. spoty Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i przez Sądy. Dlatego też Sądom zależy by kierowane do mediacji sprawy, jak również ugody zawierane przed mediatorami, do których zwracają się strony bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego, winny być sporządzane w sposób jak najlepszy i akceptowalny przez Sądy.

 

Szkolenie wyjaśni co może zawierać ugoda, jak prawidłowo winna być skonstruowana, jakie postanowienia ugody są niedopuszczalne w świetle prawa. Pracownicy MOP-s/GOP-s coraz częściej nabywają uprawnienia mediacyjne, dlatego też tego typu szkolenie może być skierowane również i do nich.

 

Program szkolenia.

Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Mediacja.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT